Versembrant

Visita la web del projecte Versembrant!

Premsa

Reportatge sobre els tallers a El Periódico

Crònica sobre els tallers apareguda a Público

Reportatge al Diari Ara d’un dels tallers contra el racisme a Sabadell

Entrevista a Catràdio sobre el racisme i els tallers

Recull de vídeos. Centenars de tallers i clips arreu del país!

 

Objectius generals

Amb els diferents tallers i cursos de rap i rima perseguim diferents objectius que es podran assolir en funció de la durada i plantejament dels mateixos. En aquest sentit, el format és adaptable i hem fet des de tallers d’una sola sessió de dues hores a cursos de 6 o 7 sessions. Però en termes general tots els formats persegueixen:

  • Potenciar l’escriptura i la creativitat a través d’una eina que s’ha vingut demostrant molt propera als adolescents com és el hip hop.
  • “Deselititzar” l’escriptura per facilitar-los l’accés a la mateixa mitjançant aquest fort vincle amb la música que té el rap però fent-ho compatible amb l’assumpció de la dificultat intrínseca de la rima. Desbanalització.
  • Utilitzar-ho també com a eina per educar en la igualtat de gènere.
  • Exprimir la multiplicitat de vessants creatives del hip hop per educar en la concepció que “tothom té alguna cosa a aportar, tothom té algun mecanisme d’expressió artística a potenciar”.

Continguts

  • Aproximar superficialment a la història del moviment hip hop i el rap i els seus corrents.
  • Aportar elements d’anàlisi del vers i la rima com a base per assolir recursos i destresa:
    • El vers des d’un punt de vist estrictament musical.
      • Ritme i “flow”.
      • Melodia. La il·lusió de l’atonalitat.
    • El vers des del punt de vista lingüístic :
      • Discurs, estructura textual, persona i temps verbal, recursos literaris…
    • Mescla d’elements musicals i lingüstics, l’eterna lluita forma/contingut.
    • Conclusions i reflexions:
      • La llibertat com a condemna. Estructures poc rígides.
  • Concebre una cançó sobre un “beat” aplicant alguns dels recursos estudiats.
  • Enregistrar el tema o fer una demostració amb públic amb micròfon i equip de veus.

(Visited 276 times, 1 visits today)