Entrevista a Pablo del Río. Sobre art, educació y psicologia.

Entrevista a Pablo del Río, un dels pioners en la introducció de Vygotski a la comunitat de parla hispana. Conversem sobre la importància de l’art i la cultura pel desenvolupament de les funcions directives de la ment, sobre educació i les seves mancances i reptes, sobre psicologia històrico-cultural…

@Versembrant. Filosofia de la praxi feta rap.

(Visited 135 times, 1 visits today)