Rap: dels carrers a l’aula (Público)

Reportatge sobre els tallers de rap antifeixista aparegut a Público.