“No és vendre”, Per principis elegants – At Versaris & Asstrio – Live